Dne 10.11.2021 je potekal 2. partnerski sestanek operacije »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih  doživetij, storitev in produktov«, ki je sofinancirana preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2. Sestanka so se udeležili vsi partnerji operacije in sicer Theodosius d.o.o., Urška Lemut Šušterič dopolnilna dejavnost na kmetiji-Vila Lavanda ter OOZ Ajdovščina.

Glavni namen sestanka je bilo spremljanje izvajanja operacije, usmerjanje posameznih aktivnosti in preveritev mejnikov na mesečni ravni. Nadaljevali smo sestanek s pregledom kazalnikov in ciljev projekta ter definiranjem terminskega plana izvedbe aktivnosti. Za več informacij o projektu lahko obiščete https://theodosius.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020/ .