Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Podukrep 19.2

Theodosius d.o.o.. je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER, prejemnik sredstev za operacijo: »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«.

Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Ime operacije: Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov
Prijavitelj: Theodosius d.o.o.
Projektni partnerji: Theodosius d.o.o.,  Urška Lemut Šušterič – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Območna obrtno po djetniška zbornica Ajdovščina.

Začetek in zaključek operacije: 1. 7. 2021–30.4.2022

Celotna vrednost operacije (z DDV): 67.571,58 €

Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 50.603,05 €

 

Projekt  Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Theodosius d.o.o. je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«.

Trije partnerji (Theodosius d.o.o., Urška Lemut Šušterič – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Območna obrtna zbornica) so skupaj pripravili operacijo in z njo uspešno kandidirali na 2. javnem pozivu LAS.

V operaciji se partnerji osredotočajo predvsem na novo wellness ponudbo vodilnega partnerja v operaciji (naložba v opremo), ki deluje na področju trajnostnega turizma ter na predelavo grozdnega odpada iz pečk, lupinic in pecljevine, ki so v svetu izredno cenjeno naravno zdravilo. Partner v operaciji bo razvil novo linijo produktov za nego telesa na osnovi grozdnega odpada, ki bo uporabljena tako v ponudbi vodilnega partnerja, poleg tega pa bo dana na tržišče ostalim ciljnim potrošnikom. “Grozdni odpad” bo namenjen tudi implementaciji v visoki kulinariki. V ta namen bo vodilni partner v operaciji skupaj z mednarodno priznanim vrhunskim kulinaričnim ambasadorjem iz lokalnega območja, na kreativni način po filozofiji “Zero waste” s posnemanjem naravnih ciklov, kjer je odpadni material surovina in istočasno izziv ter priložnost za nekaj novega, vrhunskega, zdravega in lokalnega, predstavil njihovo uporabo v različnih jedeh s ciljem, da postanejo stalnica v vipavski kulinariki. Posebnost bo pekovski izdelek iz moke grozdnih lupinic ter sladica/pecivo, ki jo lahko konzumirajo tudi diabetiki. Operacija vključuje tudi izvedbo različnih usposabljanj.

NAMEN

Vodilni partner Podjetje Theodosius d.o.o z Gozdno vasico Theodosius in dvema partnerjema namerava z operacijo predstaviti Vipavsko dolino kot trajnostno destinacijo, razvijati butični in zeleni turizem preko celega leta ter oplemenititi ponudbo s produkti z visoko dodano vrednostjo.

Namen operacije je povezovanje deležnikov s področja turizma, kmetijstva ter podjetništva po načelih trajnostnega razvoja in razvoj ter implementacija inovativnih produktov ter storitev, ki so plod dela lokalnih podjetnikov in obrtnikov oz. inovativnih produktov in storitev, katerih osnova je odpad, ki bo v operaciji in tudi po njenem zaključku služil kot surovina.

CILJI

  1. razviti inovativno storitev, ki bo vplivala na podaljšanje turistične sezone na območju LAS in na razvoj inovativnih produktov po načelih trajnosti in krožnega gospodarstva,
  2. vzpostaviti spodbudno okolje za razvoj podjetniške miselnosti.

GLAVNI REZULTATI/KAZALNIKI

  1. Nova turistična storitev z nakupom wellness inovativne kadi 2. razvoj nove linije lokalnih inovativnih produktov iz grozdnega odpada za nego telesa ter uporabnost v vrhunski kulinariki Vipavske doline, 3. organizacija delavnic, izdelan promocijski katalog.

CILJNE SKUPINE

Neposredne: turisti / gostje / kupci turistični ponudniki in bodo deležni novih turističnih produktov in storitev – predelava zelišč, nove linije.

Ranljive skupine bodo v okviru delavnice in sonaravne pridelave surovin razvijale svoje sposobnosti in povečevale socialno vključenost.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

 

 

Objave