Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov

ODpad – Doživetje

Predstavitev partnerstva in njihova glavna vloga v Operaciji.

Glavni razlog za partnerstvo je zaznana potreba po povezovanju različnih akterjev iz lokalnega okolja ter delovanje po načelih trajnostnega razvoja in nadgradnja storitev, ki bodo prispevale k prepoznavnosti Vipavske doline na področju gospodarskega, industrijskega, kmetijskega in turističnega sektorja.  Skozi partnerstvo bo omogočeno doseganje teh ciljev tudi na širšem območju LAS.

OOZ Ajdovščina je ena izmed pomembnih podpornih institucij na območju LAS, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo razvoj podjetništva. Theodosius d.o.o. je eden izmed najbolj prepoznavnih turističnih ponudnikov, ki razvija trajnostni turizem. Urška Lemut Šušterič – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lokalno podjetje, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo zelišč. S povezovanjem partnerjev, ki prihajajo iz 3 različnih področij bo omogočeno zasnova in izdelava nove storitve z uporabo novega produkta ob nadgradnji osnovnih sredstev turističnih ponudnikov.

Urška Lemut Šušterič – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji skupaj s podjetjem Theodosius d.o.o. ponudila  linijo inovativnih lokalnih nogovalnih produktov, ki bodo namenjeni za uporabo v novi wellness storitvi Viridarium- razvajanje pod borovci, kot tudi širše. V ta namen je planirana delavnica »ZAKLADNICA grozdnih pečk«.

Pomembno je poudariti, da je Vipavski dolini je velik turistični potencial saj se gostje vračajo k naravi. Potrebno je ponuditi kakovostne lokalne proizvode/storitve in povezovati ponudbo lokalnih pridelovalcev, zato bo v okviru operacije izdelana:  nova  linija negovalnih produktov Vipavske doline ter inovativna raba grozdnega odpada v visoki kulinariki Vipavske doline.

Ker se na območju LAS kaže potreba po oblikovanju novih delovnih mest ter vzpostavitev spodbudnega okolje za razvoj podjetniške miselnosti bo operacija povezovala lokalne proizvajalce, obrtnike, gostince in podjetja s turističnimi ponudniki s ciljem lažje integracije lokalnih produktov v njihovo ponudbo oz. spodbujanja razvoja novih tržno zanimivih podjetniških produktov.

OOZ Ajdovščina pomembno prispeva k nivoju operacije saj bo skrbela za spodbujanje razvoja gospodarstva z vzpostavitvijo ustreznega podpornega okolja. Lokalne proizvajalce, obrtnike, industrijo, kmete in podjetja bo povezovala s turističnimi ponudniki s ciljem lažje integracije produktov v njihovo ponudbo oz. spodbujanja razvoja novih tržno zanimivih podjetniških produktov in s tem posledično razvoja podjetniške miselnosti. V ta namen bodo organizirana srečanja in delavnici.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«., ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2