Aktivnost se izvaja v okviru operacije »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«., ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2