Projekt  Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Trije partnerji (Theodosius d.o.o., Urška Lemut Šušterič – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Območna obrtna zbornica) so skupaj pripravili operacijo in z njo uspešno kandidirali na 2. javnem pozivu LAS.

V operaciji se partnerji osredotočajo predvsem na novo wellness ponudbo vodilnega partnerja v operaciji (naložba v opremo), ki deluje na področju trajnostnega turizma ter na predelavo grozdnega odpada iz pečk, lupinic in pecljevine, ki so v svetu izredno cenjeno naravno zdravilo. Partner v operaciji bo razvil novo linijo produktov za nego telesa na osnovi grozdnega odpada, ki bo uporabljena tako v ponudbi vodilnega partnerja, poleg tega pa bo dana na tržišče ostalim ciljnim potrošnikom. “Grozdni odpad” bo namenjen tudi implementaciji v visoki kulinariki. V ta namen bo vodilni partner v operaciji skupaj z mednarodno priznanim vrhunskim kulinaričnim ambasadorjem iz lokalnega območja, na kreativni način po filozofiji “Zero waste” s posnemanjem naravnih ciklov, kjer je odpadni material surovina in istočasno izziv ter priložnost za nekaj novega, vrhunskega, zdravega in lokalnega, predstavil njihovo uporabo v različnih jedeh s ciljem, da postanejo stalnica v vipavski kulinariki. Posebnost bo pekovski izdelek iz moke grozdnih lupinic ter sladica/pecivo, ki jo lahko konzumirajo tudi diabetiki. Operacija vključuje tudi izvedbo različnih usposabljanj.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«., ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2